Komunitní zahrady

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKomunitní zahrady
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Výše grantu

893 318 Kč

Cíl projektu

Založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů.

Hlavní výstupy projektu

Uspořádání několika plánovacích setkání; aktualizace strategického, akčního a PR plánu, včetně plánu produkce; absolvování 12 tematických vzdělávacích akcí; rozšíření plochy komunitních zahrad a zlepšení zázemí pro pěstování místní produkce; koordinační a marketingové aktivity prodeje místně vypěstovaných produktů.

Stručný popis projektu

Rozšíření činnosti pozemkového spolku o založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Produkce z těchto ploch byla zapojena do bedýnkového systému distribuce a prodeje „jídla z blízka“ místní i širší komunitě.

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Nový Jičín, Přerov a Vsetín)