Komunikovat znamená žít

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKomunikovat znamená žít
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Středisko rané péče Educo Zlín, z. s.

Webové stránky příjemce grantu www.ranapecezlin.cz
Výše grantu

1 320 325 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření poskytovaných služeb a zajištění lepší informovanosti o environmentálních tématech a naplňování základních principů udržitelného rozvoje vytvořením vhodného a odpovídajícího zázemí na realizaci EVVO, poradenských a informačních služeb ve valašskomeziříčském regionu.

Hlavní výstupy projektu

Zvýšení samostatnosti a nezávislosti rodin při péči o postižené dítě; ylepšení situace rodin a zvýšení motivace rodičů; vzdělávání zaměstnanců; zajištění materiálního vybavení

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015