Jak z toho ven?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuJak z toho ven?
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Vzájemné soužití, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.vzajemnesouziti.cz
Výše grantu

1 157 529 Kč

Cíl projektu

Zvyšování právního povědomí obyvatel Ostravy a okolí prostřednictvím poskytování odborného sociálního a právního poradenství v oblastech problémů s bydlením, zadlužeností, sociálními dávkami, tvorbou a distribucí tématických informačních brožurek a letáků a tématickými setkáváními.

Hlavní výstupy projektu

Činnost odborné Sociálně právní poradny; tematická setkávání s cílovou skupinou

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostrava)