Hostětínskou cestou: rozvojem místní ekonomiky k udržitelnosti organizace i regionu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuHostětínskou cestou: rozvojem místní ekonomiky k udržitelnosti organizace i regionu
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ZO ČSOP Veronica

Webové stránky příjemce grantu www.veronica.cz
Výše grantu

1 358 517 Kč

Cíl projektu

Podpora místní ekonomiky v obci Hostětín a regionu Bojkovsko a podpora udržitelnosti činností organizace. Projekt má čtyři klíčové aktivity: „Centrum Veronica jako aktér místní ekonomiky“, „EVVO – poutavě a nevtíravě“, „Vybavení pro nové programy“ a „Kroky k udržitelnosti.“

Hlavní výstupy projektu

Centrum Veronica jako aktér místní ekonomiky (vytvoření analýzy spotřebitelského chování Centra Veronica; seminář o místní ekonomice a podmínkách prodeje ze dvora pro veřejnost; 20 scénářů doplňkových aktivit; 1 ceník výrobků a služeb regionu, strategie propagace a logistika prodeje); EVVO – poutavě a nevtíravě (2 scénáře kurzu pečení a vaření); Kroky k udržitelnosti (aktualizace strategického plánu, zpracování nabídky programů a doplňkových aktivit centra; nový objednávkový formulář na webu, nový koncept propagace atd.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Hostětín, okres Uherské Hradiště)