Fond technické asistence

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuFond technické asistence
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Speciální alokace
Oblast zaměřeníČeská technická asistence
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ministerstvo financí

Webové stránky příjemce grantu

www.swiss-contribution.cz

Výše grantu

2 600 000 CHF

Cíl projektu

Technická asistence pro realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce

Hlavní výstupy projektu

Publicita, překlady, tlumočení
Semináře, konference, školení, výroční zasedání, monitorovací výbory
Externí asistence pro Národní koordinační jednotku a Zprostředkující subjekty (monitoring, posuzování projektů, audit, ad hoc assitence, informační systémy)

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2017