Fond na přípravu projektů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuFond na přípravu projektů
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Speciální alokace
Oblast zaměřeníFond na přípravu projektů
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ministerstvo financí

Výše grantu

186 465 CHF

Cíl projektu

Grant pro realizaci činností spojených s vypracováním konečných návrhů projektů pro záměry projektů schválené švýcarskou stranou (překlad dokumentů do angličtiny, studie proveditelnosti, aj.).

Hlavní výstupy projektu

Možnost podpory z Fondu využilo celkem 19 projektů. Z prostředků Fondu byly rovněž hrazeny výdaje na semináře pro příjemce grantů z Fondu.

Více informací o projektu

-

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2011