Ekozemědělci přírodě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuEkozemědělci přírodě
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Příjemce grantu

Bioinstitut, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.bioinstitut.cz
Výše grantu

2 110 956 Kč

Cíl projektu

Prosazení nových přístupů v agro-envi programech prostřednictvím modelových ekofarem jako vzorů pro ochranu přírody a krajiny na úrovni zemědělského podniku v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Hlavní výstupy projektu

Síť Ekozemědělci přírodě a zajištění poradenských služeb pro síť; zapojení akreditovaných poradců v zájmovém území do tvorby koncepce faremních plánů; environmentální lobbing AGRO-ENVI; propagace a osvěta skrze média; revize strategického plánu a revize SWOT analýzy organizace; tvorba fundraisingového a marketingového plánu organizace.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2013