Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuEkoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Sdružení Tereza, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.terezanet.cz
Výše grantu

2 953 247 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění environmentální výchovy v mateřských školách v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu MŠ.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření, pilotování a evaluace metodiky programu Ekoškolka; informační kampaň; příprava certifikace Ekoškolek

Stručný popis projektu

V rámci projektu vznikne a bude pilotována metodika programu Ekoškolka. Projekt přispěje k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015