Ekologická výchova dospělých prostřednictvím dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuEkologická výchova dospělých prostřednictvím dětí
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris

Webové stránky příjemce grantu www.iris.cz
Výše grantu

624 752 Kč

Cíl projektu

Vzdělávání a motivace k práci pro přírodu u dětí předškolního věku a jejich rodičů prostřednictvím výukových programů a hravých pracovních úkolů, které plní dětí s rodiči doma a na společných akcích.

Hlavní výstupy projektu

vytvoření nových metodik ekologických programů určených pro mateřské školy; uspořádání 10 týdnů pro mateřské školy s ekologickými výukovými programy na jedno vybrané téma (např. „Příroda všemi smysly“, „Voda, voděnka“, „Ptáci na krmítku“, „Hmyzí říše“, „Na poli i v lese“); celkem bylo zrealizováno 103 výukových programů, každý pro cca 25 dětí; vytvoření návazných pracovních listů pro práci dětí s rodiči doma – celkem distribuováno 2 219 listů; uspořádání celkem 24 akcí pro rodiny s dětmi.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Prostějov)