Dům ELIM II.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDům ELIM II.
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.elim-hranice.org
Výše grantu

4 162 500 Kč

Cíl projektu

Dosažení trvalé udržitelnosti Domu ELIM a jeho finanční nezávislosti prostřednictvím navýšení kapacity domu o 6 lůžek, vybudováním půdní vestavby, do které se přemístí zázemí organizace, a založením okrasného zahradnictví.

Hlavní výstupy projektu

Vybudování půdní vestavby, nákup vybavení a navýšení kapacity Domu ELIM; založení a vybavení zahradnictví

Stručný popis projektu

Součástí projektu je také snaha o minimalizaci provozních nákladů, k čemuž dojde využitím přírodních zdrojů. Projekt Dům ELIM II. Navazuje na podpořený projekt z 2. výzvy BG FNNO Dům ELIM.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Hranicko)