Dům ELIM

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDům ELIM
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.elim-hranice.org
Výše grantu

4 162 500 Kč

Cíl projektu

Vytvoření nové pobytové služby pro sociálně znevýhodněné seniory – rekonstrukce a vybavení azylového domu v okrajové části města Hranice, který organizace pro tento účel získala.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce domu pro novou službu a zázemí pro pracovníky; vnitřní vybavení domu; spuštění provozu nové služby; posílení vnitřní kapacity organizace.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Hranicko)