Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDruhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ZO ČSOP Nový Jičín

Webové stránky příjemce grantu www.csopnj.cz
Výše grantu

1 750 723 Kč

Cíl projektu

Přispět k uchování biodiverzity a stability krajiny prostřednictvím zajištění a zkvalitnění služeb záchranné stanice v Bartošovicích.

Hlavní výstupy projektu

Provoz záchranné stanice a zajištění záchranných programů v nových legislativních podmínkách; Posílení marketingového řízení organizace – vytvoření strategie péče o sponzory

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (mimo Rýmařov a Bruntál), Zlínský kraj (okrese Vsetín a na území obce Bystřice pod Hostýnem), Olomoucký kraj (na území měst Hranice a Lipník nad Bečvou)