Domov je domov

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomov je domov
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Středisko rané péče Educo Zlín, z. s.

Webové stránky příjemce grantu www.ranapecezlin.cz
Výše grantu

1 859 851 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění života nejmenších zdravotně postižených dětí a jejich rodin ve Zlínském kraji, rozšíření služby rané péče o nové metody a postupy, zvýšení kapacity služby a stabilizace organizace.

Hlavní výstupy projektu

Zvýšení kapacity a kvality služby, rozšíření aktivit, zZajištění materiálního a prostorového vybavení; rozvoj vnějších vztahů, publicita, PR strategie, prezentace služby cílové skupině, tiskové výstupy; posílení organizačního a personálního řízení.
organizace

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj s přesahem do Olomouckéhokraje