Domov Daliborka – místo pro společný život

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomov Daliborka – místo pro společný život
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Charita Prostějov

Webové stránky příjemce grantu www.prostejov.caritas.cz
Výše grantu

1 304 010 Kč

Cíl projektu

Zavedení alternativní metody individuálního plánování PCP (person centred planning) u obou poskytovaných služeb Domova Daliborka: chráněného bydlení a odlehčovací služby.

Hlavní výstupy projektu

Osvojení metody alternativní metody individuálního plánování PCP; aplikace metody PCP v praxi: vydání metodické příručky pro transfer know-how k dalším zařízením a poskytovatelům sociálních služeb; vydání propagačních letáků pro chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2014