DOMA je DOMA

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDOMA je DOMA
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Oblastní charita Kroměříž

Webové stránky příjemce grantu www.kromeriz.charita.cz
Výše grantu

1 310 990 Kč

Cíl projektu

Zvýšení kapacity služby rozšířením místní a časové dostupnosti a nabídky služeb.

Hlavní výstupy projektu

Zavedení nového fakultativního pečovatelského úkonu „nácvik motorických dovedností“, služba o pečující v domácnosti – realizace svépomocné skupiny, podpora udržitelnosti, konkurenceschopnosti a rozvoj služby

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je zvýšení kapacity služby rozšířením místní a časové dostupnosti a nabídkou nového pečovatelského úkonu „nácvik motorických (pohybových) dovedností pro seniory, zdravotně a tělesně postižené osoby“ v kroměřížském regionu. Projekt také řeší udržitelnost, konkurenceschopnost a další rozvoj služby.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Kroměřížsko)