Denní stacionář

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDenní stacionář
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

PONTIS Šumperk, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.pontis.cz
Výše grantu

1 692 349 Kč

Cíl projektu

Vybavení technického zázemí pro denní stacionář, rozšíření cílové skupiny a sociální práce s ní, zvýšení kapacity sociální služby denního stacionáře o 10 osob a tři lůžka celodenní péče.

Hlavní výstupy projektu

Vybavení zázemí denního stacionáře; práce s cílovou skupinou; vytvoření nové metodiky pro práci v denním stacionáři; tisk 1 000 ks informačních letáků.

Stručný popis projektu

Součástí projektu je mimo jiné zlepšení propagace služeb stacionáře i celé organizace.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Šumperk)