Centrum aktivního stáří

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCentrum aktivního stáří
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

UnikaCentrum, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.unikacentrum.cz
Výše grantu

894 974 Kč

Cíl projektu

Rozšíření nabídky kvalitních a cenově přístupných služeb pro seniory ve městě Karviná prostřednictvím zřízení Centra aktivního stáří.

Hlavní výstupy projektu

Zřízení Centra aktivního stáří; pilotní ověření kurzů pro seniory; akreditace vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky

Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Karviná)