Bezpečné místo pro děti a mládež

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuBezpečné místo pro děti a mládež
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Příjemce grantu

Charita Ostrava

Webové stránky příjemce grantu www.ostrava.charita.cz
Výše grantu

1 240 602 Kč

Cíl projektu

Rozvoj činností Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se zaměřením na klubové aktivity zejména pro mladé lidi.

Hlavní výstupy projektu

Stavební úpravy a vybavení; vytvoření hudební zkušebny; KLAB4U - realizace Nízkoprahových aktivit pro mladé lidi ve věku 15–18 let prostřednictvím individuální komunikace s klienty, kulturních programů, besed a přednášek, tvůrčích aktivit, sportovních aktivit, výletů a zážitkových akcí

Stručný popis projektu

Součástí projektu je rovněž zajištění bezpečného prostoru pro děti a mládež docházející do nízkoprahového centra, a to prostřednictvím výměny oken v celém objektu.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostrava)