Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuBezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Charita Konice

Webové stránky příjemce grantu www.charitakonice.cz
Výše grantu

890 037 Kč

Cíl projektu

Širší zapojení klientů Domova pokojného stáří Bohuslavice do aktivnější sféry, lepší zpřístupnění a využití stávající vybavenosti zařízení, celkové zlepšení kvality života pro klienty se sníženou mobilitou.

Hlavní výstupy projektu

Bezbariérové propojení vnitřních prostor s vnějším areálem; doplnění a modernizace zdravotnického mobiliáře pro klienty se sníženou mobilitou

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Bohuslavice, okres Prostějov)