Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Základní informace
Název programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity
Programová oblast -    Udržitelný turismus
-    Posílení biodiverzity
Cíl programu Řešení dvou hlavních příčin poklesu biologické rozmanitosti, a to zásahy člověka do ekosystémů (např. fragmentace krajiny) a nadměrné využívání ekosystémů (např. nadměrný turismus) s cílem snížit tlak na funkci ekosystému.
Zaměření

Posílení biodiverzity:
-    fragmentace krajiny a říční sítě s cílem zlepšit konektivitu populací druhů, příznivý stav ekosystémů a jejich funkcí, včetně propustnosti a stability krajiny.

Udržitelný cestovní ruch: 
-    systematické změny v řízení toků turistů v cenných přírodních lokalitách prostřednictvím projektů, které budou směřovat ke zlepšení udržitelnosti turistických aktivit s využitím švýcarského know-how tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí. 

Hrazeno z Program švýcarsko-české spolupráce
Alokace 38,4 mil. CHF
Zprostředkovatel programu Ministerstvo životního prostředí
Odbor Finančních a dobrovolných nástrojů
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Partner programu  
Časový harmonogram 2024 – 2028