Pomoc migrantům při integraci v České republice

Přispět k systémové změně zapojením všech relevantních aktérů a zlepšit ekonomickou a sociální situaci migrantů. Posílení aktivního zapojení migrantů do komunitního, sociálního a pracovního života společnosti s důrazem na využití kvalifikačního potenciálu cizinců tak, aby našli zaměstnání odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci.

ilustrace