Udržitelný turismus a posílení biodiverzity

Řešení dvou hlavních příčin poklesu biologické rozmanitosti, a to zásahy člověka do ekosystémů (např. fragmentace krajiny) a nadměrné využívání ekosystémů (např. nadměrný turismus) s cílem snížit tlak na funkci ekosystému.

ilustrace