Program domácí péče

Zvýšit kvalitu péče poskytované formálními a neformálními pečujícími v domácím prostředí pacienta.

ilustrace