Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Základní informace
Název programu Domácí péče
Cíl programu Zvýšit kvalitu péče poskytované formálními a neformálními pečujícími v domácím prostředí pacienta. 
Zaměření Propojení různých sfér péče o pacienty za využití nových technologií a metodických konceptů a zároveň jejich testování přímo v terénu. 
Hrazeno z Program švýcarsko-české spolupráce
Alokace 10,0 mil. CHF
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor Evropských fondů a investičního rozvoje
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Mgr. Matouš Duraj
matous.duraj@mzcr.cz 
tel. 224 972 364
mobil: 725 859 076

Mgr. Tomáš Hrůza
tomas.hruza@mzcr.cz 
tel. 224 972 135
mobil: 778 494 509

Partner programu

 

Časový harmonogram

2024 – 2028

V nadcházejícím období bude vypracován návrh programu, který bude v průběhu roku 2024 předložen švýcarské straně k odsouhlasení.