Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Základní informace
Název programu Pomoc migrantům při integraci v České republice
Cíl programu

Přispět k systémové změně zapojením všech relevantních aktérů a zlepšit ekonomickou a sociální situaci migrantů.

Zaměření Posílení aktivního zapojení migrantů do komunitního, sociálního a pracovního života společnosti s důrazem na využití kvalifikačního potenciálu cizinců tak, aby našli zaměstnání odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci.
Hrazeno z Program švýcarsko-české spolupráce
Alokace 14,0 mil. CHF
Zprostředkovatel programu

 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor Ostatních evropských fondů
 Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Mgr. Petra Hájková
Tel: 221923479
petra.hajkova@mpsv.cz 

Partner programu  
Časový harmonogram

2024 – 2028

V nadcházejícím období bude vypracován návrh programu, který bude v průběhu roku 2024 předložen švýcarské straně k odsouhlasení.