Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Základní informace
Název programu Česko-švýcarská spolupráce v oblasti výzkumných infrastruktur
Cíl programu Přispět k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti ČR posílením jejího postavení mezi evropskými výzkumnými infrastrukturami a rozšířením její mezinárodní vědecko výzkumné sítě, a to především ve spolupráci se švýcarskými partnery.
Zaměření

Podpořit výzkum v ČR prostřednictvím česko-švýcarské bilaterální spolupráce v rámci výzkumných infrastruktur:

a) integrace ELI Beamlines do mezinárodních sítí, její propagace a přilákání výzkumných pracovníků k provádění jejich výzkumu v tomto výzkumném zařízení.

b) otevřená výzva k financování partnerských iniciativ mezi národními uzly distribuovaných infrastruktur, kterých se Švýcarsko a Česká republika účastní buď jako členové, nebo pozorovatelé. (Nejméně 70 % rozpočtu tohoto programu bude využito pro b).

Hrazeno z Program švýcarsko-české spolupráce
Alokace 13,0 mil. CHF
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1

Ing. Magda Pektorová
magda.pektorova@msmt.cz 
tel. 234 812 380

Partner programu  
Časový harmonogram

2024 – 2028

V nadcházejícím období bude vypracován návrh programu, který bude v průběhu roku 2024 předložen švýcarské straně k odsouhlasení.