Business Plan pro produkt Nafigate Acne Invisible

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuBusiness Plan pro produkt Nafigate Acne Invisible
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Nanobio 3D s.r.o.
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

Cíl projektu

Prorazit na trh kosmetických přípravků proti akné revoluční metodou.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, dotační poradenství.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.