Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava - Domově pro seniory

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava - Domově pro seniory
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Charita Ostrava

Webové stránky příjemce grantu http://ostrava.caritas.cz/
Výše grantu

881 942 CHF

Cíl projektu

Humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče a zvýšení kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální péče o seniory.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce budovy Sv. Václava – rekonstrukce podkrovního části budovy,
renovace zahrady,
zavádění nových sociálních metod a tím zvýšení kvality života klientů

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016