Aktuality

Aktuálně k projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava.

ilustrace

Vydáno

Slavnostní dokončení projektů zkvalitnění a rozšíření služeb pro seniory v Charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty v Ostravě

Dne 17.5.2017 proběhlo v Charitním domě sv. Václava v Ostravě slavnostní setkání při příležitosti dokončení dvou projektů Charity Ostrava. Jednalo se o projekty „Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava“ a „Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty“. Celkový grant poskytnutý k realizaci těchto projektů z Programu švýcarsko-české spolupráce byl ve výši 1 665 696 CHF.

Vydáno

Charitní dům sv. Václava zkvalitní poskytované sociální služby

Projekt Charity Ostrava, který je podpořen grantem ve výši 17,5 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce, se zaměřuje na zkvalitnění zázemí pro seniory v domově pokojného stáří, zavedení nových metod sociální práce a zlepšení využívání zahrady seniory.

Vydáno

Program švýcarsko-české spolupráce: Návštěva projektů Charity Ostrava

Dne 12. 4. 2013 navštívili zástupci Velvyslanectví Švýcarské konfederace, zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci, a to společně se zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky dva realizované projekty Charity Ostrava. Návštěva obou projektů se konala při příležitosti 5. Výročního zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce. Navštívené projekty jsou dvěma z deseti projektů zaměřených na sociální oblast, které jsou v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce realizovány.