Slavnostní dokončení projektů zkvalitnění a rozšíření služeb pro seniory v Charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty v Ostravě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17.5.2017 proběhlo v Charitním domě sv. Václava v Ostravě slavnostní setkání při příležitosti dokončení dvou projektů Charity Ostrava. Jednalo se o projekty „Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava“ a „Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty“. Celkový grant poskytnutý k realizaci těchto projektů z Programu švýcarsko-české spolupráce byl ve výši 1 665 696 CHF. Realizace projektů přinesla zkvalitnění ubytování – navýšení počtu jednolůžkových pokojů, dvoulůžkových pokojů pro manželské páry, nové terapeutické metody práce se seniory a vybudování relaxačně aktivizační zahrady. Rekonstrukce domovů přinesla rovněž možnost přijmout klienty s Alzheimerovou chorobou.

Projekty představují dva z 10 projektů zaměřených na zlepšení péče o seniory, na které bylo celkem z Programu švýcarsko-české spolupráce alokováno více než 13 mil. CHF (338 mil. Kč).

Více informací o projektech v přiložené tiskové zprávě.

Dokumenty ke stažení