Charitní dům sv. Alžběty zkvalitní a rozšíří služby pro seniory

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt Charity Ostrava, který je podpořen grantem ve výši 15,5 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce, je zaměřen na rekonstrukci charitního domu a zahrady za účelem následného rozšíření využití terapeutických metod sociální práce.

http://ostrava.caritas.cz/clanky/charitni-dum-pro-seniory-zkvalitni-a-rozsiri-sluzby/