Základní informace

Základní informace k projektu Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty.

ilustrace