Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNaše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně

Webové stránky příjemce grantu http://www.diakoniecce-sobotin.cz/
Výše grantu

1 449 430 CHF

Cíl projektu

Zlepšení standardu ubytování v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem a zkvalitnění života seniorů

Hlavní výstupy projektu

rekonstrukce II. budovy Domova pro seniory a III. budovy Domova se zvláštním režimem
zavedení nových metod sociální práce a přímé práce se seniory s využitím Psychobiografického modelu Prof. Erwina Böhma

Více informací o projektu http://www.diakoniecce-sobotin.cz/projekt-nase-cesta/
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016