Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuModernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Město Bílovec

Webové stránky příjemce grantu http://www.bilovec.cz/
Výše grantu

1 102 845 CHF

Švýcarský partner projektu

Zentrum Ergolz v Ormalingen a Landruhe v Arlsheimu (nefinancováno z projektu)

Cíl projektu

Zlepšení kvality života klientů Domova pro seniory v Bílovci prostřednictvím zlepšení technického stavu budovy Domova a zavedením nových metod sociální práce se seniory. Jedním z cílů projektu je také registrace nové sociální služby – odlehčovací služby.

Hlavní výstupy projektu

rekonstrukce stávajícího domova a přístavba nové budovy včetně dovybavení nábytkem a pomůckami
zvýšení kapacity domova
revitalizace venkovních prostor
zavedení a aplikace 5 nových metod práce se seniory včetně školení zaměstnanců

Více informací o projektu zde
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016