Aktuality

Aktuálně k projektu Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.

ilustrace

Vydáno

Dokončení přístavby a modernizace Domova pro seniory v Bílovci

16. května byla v Bílovci na Opavské ulici po dvou letech slavnostně ukončena modernizace a přístavba domova pro seniory v hodnotě zhruba 35 milionů korun. Tento projekt, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce grantem ve výši 1 102 845 CHF, zahrnoval stavební práce, nákup vybavení a zavedení nových metod práce se seniory. Projet tak zlepšil podmínky života seniorů v domově. Zároveň umožnil Domovu poskytovat odlehčovací službu, která dosud v Bílovci chyběla.