Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuHumanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Moravskoslezský kraj; místem realizace a příjemcem grantu byl Domov Bílá Opava

Webové stránky příjemce grantu http://www.msk.cz/
Výše grantu

2 185 689 CHF

Český partner projektu

Domov Bílá Opava - místo realizace a konečný uživatel projektu

Cíl projektu

Zavedení nových metod sociální práce se seniory a zlepšení kvality poskytování sociálních služeb v Domově Bílá Opava

Hlavní výstupy projektu

Vnější i vnitřní rekonstrukce budovy (výměna oken, zateplení, střechy, vnitřní úpravy včetně sanitárního vybavení, vytápění a ostatních instalací), pořízení nového vybavení pokojů a společných prostor, vybavení pro výdejnu jídel a prádelnu, vyškolení 13 pracovníků k provádění nových metod práce se seniory (zejména reminiscenční terapie, basální stimulace, alternativní komunikace, kognitivní rehabilitace). Úpravami domova došlo k zvýšení komfortu ubytování (včetně nárůstu počtu jednolůžkových pokojů) a péče o klienty. Výsledná kapacita domova po realizaci projektu je 41 klientů.

Více informací o projektu http://www.ddopava.cz/informace/volna-mista/12
Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2016