Základní informace

Základní informace k projektu Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě.

ilustrace