Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů ve zdravotnických zařízeních - zkušenosti z využívání mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů ve zdravotnických zařízeních - zkušenosti z využívání mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

GS1 Czech Republic

Webové stránky příjemce grantu www.gs1cz.org
Výše grantu

521 440 Kč

Švýcarský partner projektu

GS1 Switzerland (Not for profit association)
www.gs1.ch

Cíl projektu

Přenos zkušeností s využitím mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci pro zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů ve zdravotnických zařízeních ve Švýcarsku.

Hlavní výstupy projektu

Podklady k využití systémů automatické identifikace pro zvýšení bezpečnosti pacienta a kvality léčby v České republice a Švýcarsku.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval účast na konferenci v Ženevě a odborné semináře v Praze a Ostravě.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2011