Zkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Horská služba o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.hscr.cz
Výše grantu

2 619 800 Kč

Švýcarský partner projektu

Rettungsstation Zermatt
www.arf-zermatt.ch

Cíl projektu

Přenos know how záchranné služby v horách – klíčové aspekty záchranného systému, metody řízení na různých pracovních pozicích, podpora při implementaci vybraných metod do podmínek ČR.

Hlavní výstupy projektu

Studijní cesta managementu HS do švýcarska, série praktických seminářů řadové záchranáře a záchranáře specialisty. Získané informace byly využity i při změně metodiky záchrany v určitých krizových situacích, změny vybavovací směrnice, zavedení jednotného zásahového čísla.

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2012