Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury (TTP)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZískání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury (TTP)
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ostravská univerzita v Ostravě (Lékařská fakulta)

Webové stránky příjemce grantu www.osu.cz
Výše grantu

306 425 Kč

Švýcarský partner projektu

InselSpital - Universitätsspital, Bern, www.insel.ch

Cíl projektu

Získání nových laboratorních dovedností při vyšetření parametrů koagulace u pacientů s vrozenou formou TTP

Hlavní výstupy projektu

Nové zkušenosti a laboratorních technik při vyšetřování sledovaných parametrů u pacientů s vrozenou formou TTP, odborná publikace

Stručný popis projektu

V průběhu projektu bude realizována stáž, přednášky, vytištěny odborné publikace a proběhne prezentace při hematologické konferenci v Ostravě v roce 2016.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2016