Ze zámečku do světa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZe zámečku do světa
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

KUK – Klub umění Konice

Výše grantu

488 340 Kč

Švýcarský partner projektu

Geneva Brass Festival
www.genevabrassfestival.ch

Cíl projektu

Výměna "know how" v oblasti vzdělávání mládeže na úrovni základního a středního uměleckého školství, zvyšování kvalifikace českých pedagogů.

Hlavní výstupy projektu

Workshop pro lektory hudební výuky (nové metody výuky hry na hudební nástroje), koncerty účastníků seminářů, studijní cesta pedagogů do Švýcarska, vytvoření sborníku.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2011