Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Webové stránky příjemce grantu

www.zzpraha4.cz

Výše grantu

1 386 529 Kč

Švýcarský partner projektu

Kita Tandem GmbH, Zurich (L' enfantaisie, Bienne)
www.kita-tandem.ch

Cíl projektu

Přenos dobré praxe v oblasti předškolního vzdělávání

Hlavní výstupy projektu

Přenos know-how, semináře pro odbornou veřejnost, publikaci Péče o děti v jeslích z českého a švýcarského pohledu, vybudování nového interaktivního hřiště.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval sudijní cestu do Švýcarska, návštěvy švýcarských expertů, práci na publikaci, vybudování interaktivního hřiště a semináře pro odbornou veřejnost.

Více informací o projektu http://www.zzpraha4.cz/projekty
Plánovaný termín dokončení realizace únor 2014