Zapojení spotřebitelů do technické normalizace - klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin - Etapa II.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZapojení spotřebitelů do technické normalizace - klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin - Etapa II.
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú.

Webové stránky příjemce grantu

www.konzument.cz, www.top-normy.cz

Výše grantu

1 403 568 Kč

Švýcarský partner projektu

Fédération romande des consommateurs

Cíl projektu

Průběžná spolupráce na řešení normalizačních úkolů a posilování systematického zapojení spotřebitelů do normalizace.

Hlavní výstupy projektu

Posílení forem systematického zapojení spotřebitelů do technické normalizace a tak podporovat kvalitu vytvářených norem pro bezpečnost a kvalitu výrobků a služeb. Zviditelnění důležitost norem prostřednictvím „balíčku“ tematicky zaměřených publikací a dalších aktivit.

Stručný popis projektu

Zahrnuje specificky zaměřené semináře (bezpečnost dětských hřišť a bezpečnost výrobků pro děti), v rámci projektu se uskuteční studijní cesty, semináře, národní konference, tiskoviny ve specifických oblastech – např. obuv, potraviny.

Plánovaný termín dokončení realizace30.6.2016