Zapojení spotřebitelů do technické normalizace- klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZapojení spotřebitelů do technické normalizace- klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Sdružení českých spotřebitelů, o.s., Praha 4

Webové stránky příjemce grantu

www.konzument.cz
www.top-normy.cz

Výše grantu

1 098 000 Kč

Švýcarský partner projektu

Fédération romande des consommateurs, Laussane
www.frc.ch

Cíl projektu

Posílení forem systematického zapojení spotřebitelů do technické normalizace. Zvláštní pozornost bude zaměřena na vztah norem k více zranitelným skupinám spotřebitelů. Těmi jsou děti, senioři a osoby zdravotně znevýdněné.

Hlavní výstupy projektu

Přenos know-how, překlady textů, národní plán priorit zapojení spotřebitelů do normalizace, spolupráce na konkrétních normách, semináře v regionech, konference.

Více informací o projektu http://www.top-normy.cz/kabinet-pro-standardizaci/projekty-podpory.php
Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2014