Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

RIAPS (Krizové centrum RIAPS /Regionální Institut Akutních Psychosociálních Služeb/)

Webové stránky příjemce grantu www.csspraha.cz
Výše grantu

1 560 637 Kč

Cíl projektu

Zlepšování systému a přístupů prevence syndromu vyhoření.

Hlavní výstupy projektu

Studie porovnávající současný stav a prevenci syndromu vyhoření v ČR a v zahraničí, analýza poznatků a doporučení v oblasti prevence. Sudijní cesty do Švýcarska, závěrečná konference v Praze za účasti zahraničních a českých expertů, vytvoření interaktivníhoportálu a spuštění provozu. http://www.nechci-vyhoret.cz

Více informací o projektu http://www.nechci-vyhoret.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2012