Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Městská část Praha 4

Webové stránky příjemce grantu www.praha4.cz
Výše grantu

1 267 380 Kč

Švýcarský partner projektu

Kreisschulpflege Letzi des Stadt Zurich
https://www.stadt-zuerich.ch/ksp-letzi

Cíl projektu

Vytipovat a specifikovat vhodné metody dobré praxe v moderním základním školství a posoudit jejich využití ve výuce v podmínkách ČR resp. Švýcarska a rovněž ověřit fungování péče o psychické zdraví žáků základních škol.

Hlavní výstupy projektu

Studie Návrhy na zlepšení základního školství v ČR, realizaci pilotního projektu Zdravá škola - pomoc psychologa s integrací žáků-cizinců.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do Švýcarska, seminář a závěrečnou konferenci v Praze za účasti švýcarských expertů, vypracování studie Návrhy na zlepšení základního školství v ČR, realizaci pilotního projektu Zdravá škola - pomoc psychologa s integrací žáků-cizinců.

Více informací o projektu http://www.dotace-praha4.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2013