Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v ČR
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Bioinstitut, ops.

Webové stránky příjemce grantu www.bioinstitut.cz
Výše grantu

805 839 Kč

Švýcarský partner projektu

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Frick
www.fibl.org

Cíl projektu

Přenos know-how v oblasti kontroly, prokazování reziduí pesticidů v produktech ekologického zemědělství a předcházení nezaviněných kontaminací reziduí cizorodých látek v EZ do systému kontroly v ČR.

Hlavní výstupy projektu

Tvorba metodiky hodnocení reziduí pesticidů v ekologické produkci, vypracování metodického pokynu pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, školení inspektorů ekologického zemědělství.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, přenos know-how a práce na dokumentech v oblasti kontroly pesticidů v zemědělství v ČR.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2013