Využití zkušeností Švýcarské konfederace pro rozvoj železniční a veřejné dopravy v  ČR, 1. etapa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVyužití zkušeností Švýcarské konfederace pro rozvoj železniční a veřejné dopravy v  ČR, 1. etapa
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Centrum pro efektivní dopravu, o.s.

Výše grantu

3 030 517 Kč

Švýcarský partner projektu

Verband Öffentlicher Verkehr

Cíl projektu

Zvýšit informovanost o vývoji švýcarského dopravního systému, o jeho současném stavu a plánovaném rozvoji tak, aby představitelé české státní správy a samosprávy, stejně jako pracovníci zainteresovaných organizací v resortu dopravy měli dostatek informací pro realizaci opatření s cílem dalšího rozvoje bezpečných a udržitelných druhů dopravy, tedy zejména železniční a veřejné dopravy, v podmínkách České republiky

Hlavní výstupy projektu

V rámci projektu se uskutečnily 3 studijní cesty do Švýcarska za účasti českých zákonodárců, zástupce krajů a médií. Dále byl pořízen překlad stěžejní publikace švýcarského Svazu veřejné dopravy Fakten und Argumente zum öffentlichen Verkehr der Schweiz a zprovoznění protálu http://swiss-transport.cz.

Více informací o projektu http://www.efektivnidoprava.info/
Plánovaný termín dokončení realizace31.5.2012