Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

RUBIKON Centrum

Webové stránky příjemce grantu www.rubikoncentrum.cz
Výše grantu

793 000 Kč

Švýcarský partner projektu

VEBO - VereinzurEntwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa

Cíl projektu

Prohloubit spolupráci při budování programu pracovní integrace recidivistů. Zvýšení profesní kompetence pracovníků a vytvořit manuál programu pracovní integrace.

Hlavní výstupy projektu

Získání konkrétních návodů k postupu a realizaci programu pracovní integrace v ČR a jejich postupné zavedení do nového českého programu pracovní integrace, vhled do švýcarského systému a forem podpory zaměstnávání znevýhodněných občanů a jeho uplatňování v praxi (formou programů pracovní integrace apod.), zvýšení profesní kompetence vybraných osob pro realizaci programu pracovní integrace, manuál pro fungování programu pracovní integrace: interní procesy, interní předpisy, obchodní model, marketing aj, návrhy možností řešení problémů, které přinášejí programy pracovní integrace v praxi, další propagační materiály.

Stručný popis projektu

V rámci projektu proběhne návštěva švýcarského partnera, proškolení, švýcarský mentoring, seminář, workshop.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016