Výměna zkušeností veřejné správy, služeb občanům a rozvoje a venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností veřejné správy, služeb občanům a rozvoje a venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Liberecký kraj

Webové stránky příjemce grantu www.kraj-lbc.cz
Výše grantu

1 082 705 Kč

Švýcarský partner projektu

State Chancellery Canton St. Gallen
www.sg.ch

Cíl projektu

Výměna informací a dobré praxe v oblastech veřejné dopravy, knihovnictví, eGovernmentu, podpory mládeže a sportu a zavádění EU norem v regionálním potravinářském průmyslu.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do ČR a do Švýcarska, výmena zkušeností mezi knihovnami, knihovnickou konferenci v Liberci, výměnu zkušeností v oblasti úředního notářství, v oblasti mlékarenského průmyslu a výroby sýrů, veřejných dopravních tarifů a tarifních svazů a oblasti vzdělávání a sportu se seminářem pro veřejnost.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2012